Organizers


= Steering Committee =


Prof. Nguyen Huu Duc, Vietnam National University (VNU).

Prof. Nguyen Viet Ha, University of Engineering Technology, VNU.

Prof. Duong Ngoc Hai, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST).

Prof. Nguyen Hoa Thinh, Vietnam Association for Mechanics.

Prof. Nguyen Thanh Thuy, University of Engineering Technology, VNU.


= Program Committee =


Chairman : Nguyen Dong Anh, Prof., Institute of Mechanics, VAST
Vice Chairman : • Nguyen Dinh Duc, Prof, Vietnam National University (VNU)
• Dinh Van Manh, Prof., Institute of Mechanics, VAST
Members : Dao Huy Bich, Le Van Canh, Truong Huu Chi, Doan Minh Chung, Dao Van Dung, Duc Pham, Nguyen Van Diep, Dimitri V. Georgievskii, Duong Ngoc Hai, Nguyen Xuan Hung, Cao The Huynh, Le Xuan Huynh, Seung Chul Jung, Kazuyoshi Fushinobu, Nguyen Van Khang, Nguyen Tien Khiem, Kim Chun-Gon, Nguyen Thi Viet Lien, Nguyen Cao Menh, Nguyen Van Pho, No-Cheol Park, Dinh Van Phong, Pham Hong Phuc, Pobedrya B.E, Do Sanh, Suong H Van, Pham Manh Thang, Truong Tich Thien, Tran Ich Thinh, Bui Dinh Tri, Nguyen Thoi Trung, Pham Anh Tuan, Tuan D Ngo, Pham Chi Vinh, Hui-Shen Shen

= Organizing Committee =


Chairman : Nguyen Dinh Duc, Prof., Vietnam National University (VNU)
Vice-Chairman : • Nguyen Viet Khoa, Prof., Institute of Mechanics, VAST
• Pham Manh Thang, University of Engineering Technology, VNU
Members : Dang The Ba, Tran Mau Danh, Tran Thi Thu Ha, Pham Duy Hung, Seung Chul Jung, Nguyen Ha Nam, Bui Trung Ninh, Nguyen Hoang Quan, Nguyen Phuong Thai, Tran Xuan Tu

= Secretariat =


Chairman : Dao Nhu Mai, Prof., Institute of Mechanics, VAST
Members : Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Ngoc Linh, Phan Thi Cam Ly, Hoang Van Manh, Tran Quoc Quan, Nguyen Cao Son, Nguyen Ngoc Viet, Tran Hai Yen

= Organizers =


• Vietnam National University (VNU)

• Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)

• University of Engineering and Technology (UET)

• Institute of Mechanics (IMECH)

• Vietnam Association for Mechanics